Bescherming van persoonsgegevens


Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

- u surft op de pagina’s van de website www.babypoll.be.
- u een poll aanmaakt of een gokje waagt op een poll.

U bent beschermd op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).


1.Doeleinden van de verwerkingen


We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

- u in te lichten
- uw vragen te beantwoorden

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

- voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
- om u een antwoord te geven in uw taal


2.Gebruik van cookies


Deze website maakt geen gebruik van cookies


3.Bewaringsduur


De bewaringsduur:

- van uw IP-adres: 24 uur
- van de polls en gokjes: zolang de poll bestaat.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.


4.Veiligheid


We waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.


5.Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen


U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.