Van de leden van babypoll.eu wordt verwacht dat ze hun gedragen zoals het hoort en zich hierbij houden de regels en voorwaarden die op deze site beschreven staan.


Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat uw gedrag niet schadelijk of ongepast mag zijn voor de medemens. U neemt dus niet deel aan spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven via berichten, het belasten van de website door onrechtmatig gebruik, of het plaatsen van overdreven lange teksten. Al deze zaken kunnen vervolgd worden.


Ook is het verboden zich uit te geven als iemand anders en misbruik te maken van vertrouwen. Stalken, racisme, discriminatie, pedofilie, het publiceren van pornografische afbeeldingen of erotische teksten, het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard zijn ook niet toegelaten.


Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.


Hacken of pogen tot hacken van babypoll.eu is verboden en kan zwaar bestraft worden. In al deze gevallen zal zonder uitzondering onmiddellijk de politie op de hoogte worden gebracht. Je riskeert hierbij een gevangenisstraf van drie maanden tot 2 jaar en/of een geldboete tot 50.000 EURO